Sognepræst
Frank Valter Fischer
Grønnemose Allé 111
Tlf. 39 67 03 91
Træffes bedst formiddag. Mandag er fridag

Kordegn
Nuunu Line Johansen
Tlf. 39 67 03 90
Træffes i kirkens kontortid (se nedenfor vedr. voksen- og ældrearbejdet)
 
 
Organist
Per Lauge Fischer
Træffes gennem kirkekontoret
Kirketjener
Anders Torp Petersen
Træffes tirsdag-fredag kl. 10-12
Kirke- og kulturmedarbejder / voksen- og ældrearbejde
Nuunu Line Johansen
Tlf. 21 81 03 90
Kirke- og kulturmedarbejder / børn og unge
Bent Bojer Harregaard
Tlf. 22 46 09 15
Træffes gennem kirkekontoret
Kirke- og kulturmedarbejder / børn og unge
Lotte Alberg
Træffes gennem kirkekontoret