Søborgmagle Kirke fik fra første søndag i advent 2016 nyt menighedsråd, som skal stå i spidsen for arbejdet i sognet de næste 4 år frem til menighedsrådsvalget i 2020.

Menighedsrådets møder er offentlige - og du kan finde referater fra menighedsrådets møder her (under menu-punktet "materialer"). Menighedsrådets medlemmer kan kontaktes på mail - eller telefonisk via kirkekontoret (39 67 03 90).

 

Menighedsrådet består af:

 
Bodil Meier Andersen,
formand og kontaktperson
Inge Boll Jespersen,
næstformand
 
 
Reidar Kleven,
​kasserer
 
 
Peder Holmkjær,
kirkeværge
 
Hanne Line Holmkjær
 
Henning Klank
 
 
 
 
 
Elsebeth Jensen
 
 
 
 
Frank Valter Fischer,
sognepræst