Søborgmagle Kirke fik fra første søndag i advent 2020 nyt menighedsråd, som skal stå i spidsen for arbejdet i sognet de næste 4 år frem til menighedsrådsvalget i 2024.

Menighedsrådets møder er offentlige - og du kan finde referater fra menighedsrådets møder her (under menu-punktet "materialer"). Menighedsrådets medlemmer kan kontaktes på mail - eller telefonisk via kirkekontoret (39 67 03 90).

 

Menighedsrådet består af:

 
Bodil Meier Andersen,
formand og kontaktperson
Carsten Guldberg Kamper,
næstformand
 
Reidar Kleven,
(​kasserer - sygeorlov indtil videre)
Træffes via kirkekontoret
 
Andreas Schønau,
kirkeværge og konst. kasserer
 
Lise Tønner Klank
 
Charlotte Maria Rasmussen
 
 
 
 
 
 
Hanne Sondrup
 
 
 
 
 
Frank Valter Fischer,
sognepræst