Orienteringsfolder om Konfirmand-undervisning 2021 udsendes i løbet af april (efter påske). 

I løbet af april udsendes en orienteringsfolder til alle sognets døbte unge, der skal gå i 8. klasse efter sommer­ferien – og som derfor inviteres til det kommende års konfirmand­undervisning i Søborgmagle Kirke. Undervisningsforløbet begynder i efteråret 2020 og slutter med konfirmation i foråret 2021, enten lørdag den 24. april eller St. Bededag, fredag den 30. april 2021.
 
Ikke-døbte kan få det samme materiale tilsendt ved henvendelse til kirkekontoret.

 

Der vil blive åbnet for tilmelding, når materialet er udsendt. 


 

Konfirmand i 8. klasse

Man kan blive konfirmand i Søborgmagle Kirke, når man går i 8. klasse.

Vi tilbyder et spændende og alsidigt forløb, hvor du får tid og ro til at fordybe dig til nogle af livets store spørgsmål ud fra en kristensynsvinkel. Alle interesserede er velkommen og du behøver ikke at være døbt eller have besluttet dig for, om du vil konfirmeres, for at kunne følge undervisningen. Hvis du er i tvivl om du vil konfirmeres, så kan det være en god ide at følge undervisningen en periode, for så får du et bedre grundlag for at træffe din beslutning.

Søborgmagle Kirke er en moderne folkekirke med et smukt og intimt kirkerum. Kælderetagen er indrettet til børne- og ungdomsarbejde, så ud over undervisningen har I også mulighed for at mødes i klubben torsdag aften.

Med venlig hilsen
Frank Valter Fischer, sognepræst


Undervisningen

Kristendom er en del af mange menneskers liv – og det er den kristendom, du møder i undervisningen i Søborgmagle Kirke.

Kristendom er ikke en meningsløs viden, men en måde at forholde sig til sig selv og sine omgivelser.

Kristendommens budskab kan omtrent formuleres sådan: Gud vil have os i tale, for at vi skal forstå, at kærligheden bør være den bærende kraft – både i vores kontakt med andre mennesker og vore handlinger i naturen.

Undervisningen sker gennem kreative opgaver og diskussioner. Vi vil udforske og udfordre de kristne trossætninger: Er djævlen en del af Gud? Hvem tror på Adam og Eva?  Hvad vil det sige, at Jesus opstod? Synd, hvad er det? Kristendom – er det virkelig noget, man lever?

Undervisningen starter midt september – og afsluttes med en hyggelig middag ugen efter konfirmationen, St. Bededag.

Der er mødepligt til al undervisning, som fortrinsvis består af to ugentlige timer torsdag eftermiddag - fordelt på to hold, enten kl. 14.45 til 16.25 eller 15.55 til 17.35 (Bemærk: Grønnemose Skoles 8. klasser får fri kl. 14.30 og kan derfor godt være med på holdet kl. 14.45). Derudover mødes vi også to weekends med overnatning i kirken.

 

Konfirmation

Der afholdes konfirmation 2 dage hver forår: Store Bededag og lørdagen før Store Bededag. På tilmeldingsformularen kan man markere, om man foretrækker én af de to datoer eller om begge er lige gode.

 

2021

  • Lørdag den 24. april
  • Store Bededag, fredag den 30. april

2022

  • Lørdag den 7. maj
  • Store Bededag, fredag den 13. maj

2023

  • Lørdag den 29. april
  • Store Bededag, fredag den 5. maj

 

Konfirmandklub

I kælderetagen er konfirmandklubben. Her mødes I hver torsdag kl. 19.30-21.30 i kælderen. Der er hygge, snak, sjov og albor – og I kan spille bord­tennis, billard eller spil, se film og meget mere. 

 

Forældre

Vi håber, at I som forældre vil tage del i kirkens liv i undervisningsperioden – og bakke op om jeres unges konfirmationsforberedelse, f.eks. med praktisk hjælp i forbindelse med konfirmand-arrangementerne.

Flere af jer forældre kender hinanden i forvejen, så vi vil gerne give jer en mulighed for at være sammen til fire interessante arrangementer om relevante emner.

 

Information

I vil løbende modtage mails med informationer om undervisningen – første gang med oplysninger om undervisningstidspunkt og konfirmationsdato. Ca. midt i august modtager I en velkomstfolder med bl.a. en oversigt over vigtige under­visningsdatoer.

 

Tilmelding

Tilmelding finder sted i foråret året før - der udsendes informationsmateriale i løbet af april måned (efter påske) med tilmeldingsfrist ca. 15. maj. 

Spørgsmål om ledige pladser eller andet vedr. det kommende år konfirmand-hold rettes (under Frank Valter Fischers sygeorlov) til Bent Bojer Harregaard