Hen over efteråret er det muligt at deltage i en eller flere fyraftensmøder i Søborgmagle Kirke: sensommerhøjskole med spændende foredrag på hverdags­eftermiddage efter arbejdstid.

Temaet for rækken af fyr­aftensmøder er „Tro, kirke og livserfaringer”. Hver ny dag kommer med nye udfordringer og mulig­heder. Det er med til at gøre vores liv besværligt, men også gøre det spændende og udfordrende. Hvordan får vi det til at hænge sammen? Kan vi leve hele livet efter én og samme opskrift – eller må vi revidere vores overvejelser i takt med at vore livs­erfaringer holder deres indtog? 

Vi skal i rækken af fyraftensmøder møde mange interessante mennesker. Vi får lov til at høre deres indspark og diskutere med dem. 

Da det er lige efter arbejdstid, regner vi ikke med at man kan nå hjem og spise inden – så der er mulighed for en lille bid brød, inden dagens gæst får ordet. 

Deltagelse i sensommerhøjskolen er gratis – men man risikerer at blive udfordret på andre områder end økonomien!