Søborgmagle Kirke søger

medarbejder med ansvar for seniorarbejdet

 

Vi har brug for en engageret medarbejder til at fortsætte det gode seniorarbejde i Søborgmagle Sogn. Vi er åbne for nye initiativer, men ønsker at prioritere følgende kerneområder:

- planlægning, indkøb og afvikling af tirsdagsarrangementer

- hjemmebesøg

- samarbejde med nuværende frivillige - og tilknytte nye frivillige

- deltagelse i personalemøde en gang ugentlig onsdag eftermiddag

- medvirken ved arrangementer i kirken

 

Vi tilbyder:

- et levende fællesskab med mange aktiviteter

- engagerede medarbejdere

- velvillighed for nye tiltag

 

Vi forventer, at du kan:

- lide at have med mennesker at gøre ved såvel hjemmebesøg som arrangementer

- planlægge og afvikle arrangementer; f.eks. spisning for 20 deltagere

- indgå i en kirkelig sammenhæng; f.eks. gudstjenester

- samarbejde med ansatte og frivillige

 

Stillingsbetegnelsen er kirke- og kulturmedarbejder, og stillingen er normeret med et ugentligt gennemsnit på 15 timer. Tirsdag er fast arbejdsdag. Weekend- og aftenarbejde må påregnes.

 

Ansættelsesmyndigheden er Søborgmagle Sogns Menighedspleje og arbejdsområdet er Søborgmagle Sogn.

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælpere.

 

Aftalerne kan ses på http://www.folkekirkenspersonale.dk

 

Forinden ansættelse skal der ske en ækvivalering af ansøgerens kompetenceniveau, hvis den valgte ansøger ikke tidligere har haft ansættelse som sognemedhjælper, jf. cirkulære om kompetencekrav for kirkefunktionærer med sognemedhjælperfunktioner. Formålet med ækvivaleringen er at fastslå, om der er behov for supplering af den valgte ansøgers kompetenceniveau.

 

Medarbejdere, der ikke opfylder kompetencekravet for stillingen og derfor skal supplere sit kompetenceniveau, aflønnes i løngruppe 1. Årslønnen aftales indenfor intervallet 267.832 kr. - 354.878 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 281.224 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 29.426,26 kr. (nutidskroner).

 

Medarbejdere, der opfylder kompetencekravet for den pågældende stilling, aflønnes i løngruppe 2. Årslønnen aftales indenfor intervallet 281.224 kr. - 401.748 kr. (nutidskroner). Fikspunktet er 294.615 kr. (nutidskroner). Der er rådighedsforpligtelse til stillingen. Rådighedstillægget udgør 29.426,26 kr. (nutidskroner).

 

Løn samt rådighedstillæg kvoteres i overensstemmelse med stillingens ansættelsesbrøk

 

Ansættelsen vil være omfattet af Fællesoverenskomsten mellem Finansministeriet og CO10 og organisationsaftale mellem Kirkeministeriet og CO10 for kirkefunktionærer med kerneopgaver som henholdsvis kordegn, kirke- og kulturmedarbejder eller kirkemusiker og det tilhørende protokollat for sognemedhjælper/kirke- og kulturmedarbejder.

 

Der er 3 måneders prøvetid, og der indhentes straffe- og børneattest inden ansættelsen.

 

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt, dog senest pr. 1. oktober 2019

 

Ansøgningsfrist 26. august 2019 kl. 12.00

 

Ansøgning med CV m.m. skal sendes pr. mail til fvf@km.dk

 

Du er velkomne til at kontakte sognepræst Frank Valter Fischer på telefon 39 67 03 91 for yderligere oplysninger.

 

Søborgmagle Kirke er en aktiv kirke, der tilbyder mange forskellige aktiviteter for alle aldersgrupper. Det kan du læse mere om på www.soeborgmaglekirke.dk