Henrik Nyhuus (formand)

Jeg blev for godt 3 år siden bekendt med Søborgmagle Kirke – med dens fællesskab og alle de fortræffelige aktiviteter, der finder sted i og omkring kirken. Siden er jeg med jævne mellemrum kommet i kirken.
 
Jeg er opvokset i Rødovre, nu bosiddende i Greve og arbejder til daglig som projektchef i Danmarks største entreprenørkoncern, hvor jeg leder f.eks. brobygning nær jernbaner. Jeg har efter en aktiv karriere i mange år arbej­det som frivillig idrætsleder, dels som træner og dels med bestyrelsesarbejde, så da jeg blev opfordret til at løse sognebånd til Frank Fischer og indtræde i menighedsrådet, følte jeg at det var en kendt opgave, jeg gik ind til. Ved det konstituerende møde pegede resten af menighedsrådet på mig som formand – en opgave som jeg med respekt derefter har påtaget mig.