Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Påskens gudstjenester

Påskens gudstjenester afspejler alle livets store følelser

Påskeberetningen er en af vor kulturs stærke fortællinger – et drama med alle livets store følelser: venskab og nærhed, svigt og frygt, sorg, fortviv­lel­se, jublende glæde og endeløs kærlighed.
 
Gennem årene er der i Søborgmagle Kirke opstået en rigt varieret tradition for påskens fejring. Fra det jublende indtog i Jerusalem palmesøndag, over skær­tors­dags måltids­fællesskab og lang­fredags lidelse frem mod påskedags op­standelse og håb.
 

Palmesøndag kl. 10.00

Jesus rider ind til Jerusalem, ind til påske­ugens drama – tiljublet af folke­skaren, som breder palmegrene ud på vejen foran ham.

Skærtorsdag kl. 19.00

Disciplene spiste sammen med Jesus skærtorsdag, og han forfærder alle ved at sige, at én af dem vil forråde ham. Alle føler sig ramt, for vi bærer alle for­rædderiets mulighed og må spørge „det er vel ikke mig?”. Judas skiller sig ud, men mod­tager – sammen med de andre – nadveren til syndernes forladelse. Et smukt udtryk for at alle, uanset handlinger,
i nadveren er under Guds tilgivelse. Dette markerer vi ved et stem­ningsfuldt måltid med lam, brød og vin, hvor vi også selv modtager nadveren.

 

Langfredag kl. 10.00

Selv om angst og frygt kende­tegner lang­­fredag, så er der tale om en dejlig guds­tjeneste, som appellerer til flere sanser. Gennem læsninger fra Johannes-evangeliet følger vi Jesus fra tilfange­tagel­sen i Getsemane have over Pilatus’  dilemma mellem sin egen opfattelse af Jesu uskyld og ypperste­præst­ens krav om døds­dom – frem til Jesu bundløse følelse af for­ladt­hed, da han kors­­fæstet ser på folke­mængden og skriger efter Guds nærvær! Han har været i de dybeste smerter, vi mennesker kender!

Tekstlæsningerne veksler med skønne korsatser og scenariet ledsages af en stemningsfuld billedserie.

 

Påskedag kl. 10.00

Påskedags festgudstjeneste fejrer og understreger, at end ikke døden kan overvinde Guds kærlighed til os mennesker. Jesu opstandelse viser, at Gud også er tilstede i vores død – og vi får et håb om livets fortsættelse på den anden side af døden. Påskeliljen er afbilledet på alter­tavlens opstandelses-fløj, og som et stærkt tegn på opstandel­sen får alle en påskelilje med hjem fra fest­gudstjenesten påskedag!

 

2. påskedag kl. 16.00

Påskeugen afrundes med en meditativ gudstjeneste 2. påskedag med tid og rum til eftertanke – og uanset om man har del­taget i påskens øvrige gudstjenester, kan det være kærkom­ment med en lille time til efter­tanke og bøn. Som en kilde, der kan bringe en hvilende ro ind i de dage, der følger.

Gudstjenesten sættes i en særlig musikalsk ramme af skiftende musikere. 

 

Se mere i kalenderen