Søndags-gudstjeneste kl. 10.00

Højmessen begynder kl. 10.00 i Søborgmagle Kirke. 

De fleste søndag holdes gudstjeneste i Søborgmagle Kirke kl. 10 - højmesse, den traditionsrige søndagsgudstjeneste med nadver (altergang).

Første læsning fra Bibelen og kirkebønnen læses af en fra menigheden. Hvis du gerne vil på listen over medvirkende i gudstjenesten, så kontakt sognepræst Frank Valter Fischer.

Efter gudstjenesten er alle meget velkomne ved det fælles kaffebord