×

Advarselsmeddelelse

  • Begivenheden har allerede fundet sted.
Søndag d. 29. september 2019, kl. 10:00

Vi fejrer høstgudstjeneste – med frokost, menighedsmøde og årsmøde i menighedsplejen

Ældgamle og nye traditioner mødes i en god og festlig kombination denne søndag. 

Høstgudstjeneste

Fra gammel tid har det været tradition at holde gudstjeneste og takke, når høsten var i hus. Som nutidige byboere kan vi måske næsten glemme hvor afhængige også vi er af naturen; høst er blevet et fjernt begreb, som vi måske ikke forbinder med vores livsgrundlag. Men der er fortsat god grund til at standse op og takke Gud – for høsten, for livet og dets rige gaver. Derfor holder vi høst­guds­tje­nes­te – for at takke for alt, hvad vi får givet. De seneste år har vi også fået tradition for, ved høstgudstjenes­ten, at byde velkommen til det kommende års konfirmander, der præsenterer sig og læser deres bibelord op.
 
Kirkefrokost og høstgaver
Efter gudstjenesten inviteres til kirke­frokost mod en beskeden betaling. Overskuddet og hvad der gives til dagens indsamling, sendes til dem, der alt for konkret oplever, at årets rige gaver ikke er nogen selvfølge. 

Menighedsmøde
Frokosten kombineres med en anden, nyere tradition: det årlige menighedsmøde, hvor menigheds­rådet aflægger beretning fra det fore­gående år – som afsæt til at komme med indspil og ønsker til fremtiden og drøfte disse i fælles­skab. Menigheds­mødet er med andre ord en god lejlighed til, at alle i sognet kan være med til at præge kirkens udvik­ling – også helt konkret i form af forslag til tiltag og aktivi­teter i det kommende år.

Menighedsplejens årsmøde
I forlængelse af menighedsmødet afholdes Menigheds­plejens årsmøde – bl.a. med drøf­telse af sognets ældre­arbejde og valg af bestyrelse.

Medvirkende
Frank V. Fischer