- for dem som gerne vil opleve noget i fællesskab med andre

De Aktive Ældre tager på ture for at se på kirker og museer og lignende. Efter rundvisning følges man ad (alle som har lyst) til et spisested, hvor man spiser sammen, det er hyggeligt og giver et godt fællesskab.

De Aktive Ældre samles den fjerde onsdag i måneden.