Menighedsrådsvalg i folkekirken 2020 

Der skal vælges nye menighedsråd i folkekirken i efteråret 2020 - og første runde af menighedsrådsvalget bliver/blev afviklet tirsdag den 15. september 2020 ved valgforsamling i alle landets sogne. Ved at klikke på kirkerne til højre og venstre for denne tekst kan du se resultatet af denne første valgrunde i sognene i Gladsaxe.

 

Valgresultatet for hvert enkelt sogn i Gladsaxe

Ved at følge de forskellige links til højre og venstre for denne tekst kommer du til kirkernes hjemmesider, hvor du kan se hvem der blev valgt i første runde af menighedsrådsvalget på det enkelte sogns valgforsamling, tirsdag den 15. september 2020.

I langt de fleste tilfælde er valget dermed overstået. Men frem til og med tirsdag den 13. oktober er der mulighed for at opstille yderligere lister i de enkelte sogne - og sker dette, vil det i sognet udløse et afstemningsvalg, der skal afholdes tirsdag den 17. november 2020.

 

Mulighed for at udløse afstemningsvalg

Indleveres der senest 4 uger efter valgforsamlingen, dvs. senest tirsdag den 13. oktober 2020, en kandidatliste i et sogn, udløses et afstemningsvalg i dette sogn. Kandidatlisten skal være underskrevet af et antal stillere svarende til det antal menighedsrådsmedlemmer, der skal vælges i sognet. 

Læs på de enkelte kirkers hjemmeside hvor en sådan kandidatliste i givet fald skal afleveres.